מרכז שירות ארגמן - אודות

מרכז שירות ארגמן הוקם בשנת 1960 ע"י מר ארגבני אברהם ז"ל,
ואת דרכו ממשיכים שלושת בניו: גדעון יגאל ואילן. 

מרכז השירות מנוהל בצורה מקצועית ואמינה תוך מתן דגש לאווירה משפחתית ושביעות רצון הלקוח. 

אלפי לקוחותינו יעידו על שביעות רצונם מהשירות שקיבלו. 

לתגובות נא ללחוץ על המייל המצורף:subarg1@netvision.net.il 
facebook | בנייה ועיצוב אתרים Atar2b